MARKEDSUNDERSØKELSER, MYSTERY SHOPPING, OMDØMMEMÅLING & KUNDETILFREDSHETSUNDERSØKELSER

             

Kunnskap om markedet er nøkkelen til suksess

I et konkurranseutsatt marked er det ofte små ting som gjør at kundene velger andre leverandører. Å kjenne til hva kundene egentlig mener er avgjørende for stabilt og økende salg over tid.

Fra vårt kontor i Drangedal hjelper vi bedrifter med meningsmålinger, markedsanalyser, målinger av kundetilfredshet, omdømmebygging og arbeidsmiljøundersøkelser.

De ansatte i Fivrill har solid kompetanse innen statistikk, analyse og utvikling av spørreskjema. Vi legger vekt på nærhet til kunden, samarbeid og løsninger som skaper konkurransefortrinn. Vi kjenner markedet, og det skal lønne seg å bruke Fivrill. Det er bedre å vite enn å synse. Ta kontakt i dag for et uforpliktende tilbud.

KONTAKT OSSTJENESTER

TJENESTER

Markedsundersøkelser

Markedsundersøkelser er en effektiv måte å øke salget på, redusere kostnader og forbedre kvaliteten på produkter og tjenester. Kjennskap til eksisterende og potensielle kunder, deres atferd og synspunkter bidrar til at du kan ta bedre og mer informerte beslutninger.

Kundetilfredshetsundersøkelser

I et konkurranseutsatt marked er det ofte små ting som gjør at kundene velger andre leverandører. Å kjenne til hva kundene egentlig mener er avgjørende for stabilt og økende salg over tid. Vi hjelper til med utforming, gjennomføring og analyse av resultater. 

Omdømmemåling

Omdømmemålinger er et viktig redskap for å avdekke hvilke oppfatninger interessentgrupper har av din virksomhet. Dette kan være fra folk generelt eller mer spesielle målgrupper. Innsikten fra omdømmemålinger gir bedre forståelse for hvordan bedriften din opererer i markedet og hvordan dine ansatte kommuniserer. I den digitale verden snakkes det mer åpnet og fritt, så det er viktig å ha kontroll på bedriftens omdømme.

t

Mystery Shopping

Hva sier kundene om den servicen og kundebehandlingen de får hos dere? Ved å benytte deg av Mystery shopping får du svaret på hva som faktisk skjer i møte mellom kundene og butikkansatte. Blir kunden mottatt med et smil? Har personalet god kunnskap om de produktene dere selger og kommer kunden tilbake? Resultatene gir deg en enestående mulighet til å forbedre servicenivået og kundeopplevelsene.

Fivrill Analyse anbefaler jevnlige kundeundersøkelser slik at dere også kan måle utviklingen og forbedring over tid på de tiltak bedriften gjør.  Hvilke spørsmål som stilles tilpasses til hver enkelt kunde med utgangspunkt i vår modell for kundetilfredshetsundersøkelser.

KUNDER

             

Vi hadde en god prosess i forkant, og resultatet blei også veldig bra. Funnene er avgjørende for videre strategi for oss framover. De bekrefter at mye av det vi gjør er riktig, og gir korrigeringer og nye ideer. For oss er det avgjørende å kjenne publikumet vårt. Sånn er det nok for de fleste bedrifter. 

Einar Håndlykken

Direktør, Odd ballklubb

Buskerud Røde Kors har opplevd Fivrill Media AS som en seriøs og faglig dyktig samarbeidsparter.

Prismessig kom dere best ut og vi følte at dere kunne levere på det vi etterspurte. I etterkant var vi veldig godt fornøyd med samarbeidet og oppfølgingen vi fikk. Vi opplevde en aktør som både lyttet til våre innspill og delte av sin tidligere erfaring, slik at vi sammen kunne enes om en god framgangsmåte. En lærerik prosess, som resulterte i en nyttig undersøkelse for oss.

Jorunn Høgeli

Redaktør, Røde Kors-avisa for Buskerud

Fivrill var lydhøre og kjappe med å forstå behovet vårt. Vi opplevde dem som både offensive og effektive i arbeidet sitt – og vi er veldig fornøyde med resultatet.

Marit Schulstok

Bergfald Miljørådgivere

FIVRIL ANALYSE
Strandgata 11, 3750 Drangedal, Norge

KONTAKT OSS

            

Åse Dvergsdal

Åse Dvergsdal

Daglig leder

Tlf: 48350626
Mail: ase@fivrill.no

Journalistutdanningen, Høgskolen i Oslo.
Cand.Mag  fra Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo.
15 års jobberfaring fra avis i Telemark. 7 år innen avisledelse. 

Gunn Myrvold

Gunn Myrvold

Konsulent

Tlf: 95269068
Mail: gunn@fivrill.no

Ingrid Høidalen

Ingrid Høidalen

Marked/ salg

Tlf: 41262989
Mail: ingrid@fivrill.no

Jan Magne Stensrud

Jan Magne Stensrud

Analytiker

Tlf: 91689791
Mail: janmagne@fivrill.no 

Sjøkrigsskolen, MA Historie, doktorgradskandidat Historie ved UIA. 12 års erfaring fra arbeid med statistikk, analyse og markedsundersøkelser. Fire års erfaring som journalist.

Inger Lehne Solheim

Inger Lehne Solheim

Konsulent

Tlf: 99226823
Mail: ingerlehne@fivrill.no

© FIVRILL 2015 | by Breakfast people